Wetenschappelijke en medische vertalingen

We hoeven u er wellicht niet meer van te overtuigen hoe belangrijk het is dat een wetenschappelijke of medische vertaling correct en accuraat gebeurt. Wanneer iets onduidelijk is, of een element ontbreekt in de vertaling, kan dat nefast zijn voor iemands gezondheid en grote financiële en juridische gevolgen hebben.

Maar ook al moeten uw documenten met de grootste nauwkeurigheid vertaald worden, uiteraard wil u dat we ons tegelijk ook aan de vooropgestelde deadline en het afgesproken budget houden. U hebt daarin overschot van gelijk.

Om daarin te slagen, wijzen we projecten die we binnenkrijgen altijd toe aan een vertaler die gespecialiseerd is in het onderwerp van die tekst. Een patent of bijsluiter vertalen vraagt nu eenmaal andere vaardigheden dan de vertaling van een krantenartikel of een commerciële tekst.

We houden een database bij waarin de sterktes en kwaliteiten van al onze vertalers bijgehouden worden. Vertalers die niet voldoen aan onze strenge eisen, daar werken we gewoonweg niet mee samen. We houden die database ook up-to-date, telkens een vertaler een nieuw project heeft afgerond, wordt die info aangevuld.

Via die database gaan we op zoek naar de meest geschikte vertaler voor elk project. De vertaler die uiteindelijk aan de slag gaat met uw tekst, die heeft een degelijke opleiding genoten, heeft een uitstekende kennis van de bron- en doeltaal, heeft zich al meermaals bewezen bij vertaalbureau Lexitech, en is gespecialiseerd in het wetenschappelijke of medische onderwerp van uw document. Daar mag u op rekenen.

We proberen ook telkens dezelfde vertaler in te zetten voor uw verschillende projecten, zodat dezelfde terminologie en stijl wordt gebruikt. Mocht dat voor uw projecten nuttig blijken, dan wordt er ook een terminologielijst bijgehouden, die we er telkens kunnen bij nemen als we opnieuw voor u aan de slag gaan. We hebben computerprogramma’s die ons daarbij helpen, bij het opbouwen van die woordenlijsten. Diezelfde programma’s zorgen er ook voor dat we efficiënter werken, en dus vlotter de deadline halen die we afgesproken hebben.

U kan bij ons aankloppen voor heel uiteenlopende medische vertalingen:

  • bijsluiters
  • patenten
  • krantenartikels
  • persberichten
  • de notulen van vergaderingen
  • productinformatie
  • PowerPointpresentaties
  • rondetafelgesprekken
  • congresmateriaal
  • tijdschriftartikelen

Wil u graag een offerte op maat?

Klik dan hier