Technische en industriële vertalingen

U steekt heel veel tijd en energie in de technische en industriële communicatie van uw bedrijf of organisatie. Die is immers essentieel, wil u succes boeken in eigen land. Als u ook buitenlandse markten wil bereiken, dan bouwt u de communicatie daar best met evenveel zorg uit. Vertaalbureau Lexitech helpt u alvast om zelfs de meest technische materie vlot te vertalen.

De vertalingen van technische en industriële teksten moeten even helder en éénduidig zijn als de originele tekst. In de vertaling moet bovendien ook de juiste terminologie gebruikt worden. De negatieve gevolgen bij onduidelijke of dubbelzinnige veiligheidsvoorschriften of handleidingen kunnen immers nefast zijn, om maar twee voorbeelden van technische teksten op te noemen.

Technische en industriële vertalingen wijzen wij om die reden alleen maar toe aan mensen die thuis zijn in de materie, vertalers die de vaktermen kennen in de brontaal, en er het juiste equivalent voor kennen in de doeltaal. Afhankelijk van het thema en het doelpubliek van het project dat u ons toevertrouwt en uw wensen en vereisten wat betreft stijl en terminologie, gaan wij op zoek naar de vertaler die het best bij uw opdracht past.

Wij werken sowieso enkel samen met vertalers die een gedegen opleiding genoten, maar we verwachten van hen ook een degelijke technische en industriële opleiding of achtergrond vooraleer we ze technische of industriële opdrachten toeschuiven. We houden ook een database bij, waarin we de vaardigheden en specialiteiten van onze vertalers bijhouden. Telkens ze een nieuwe opdracht volbrengen, wordt die info ook aangevuld. Op die manier zien we vrij snel wie van onze vertalers het meest geschikt is voor uw project.

We beseffen dat u uiteraard niet alleen een inhoudelijk sterke vertaling wil, u wil uiteraard ook nog een gebruiksvriendelijk en vlot leesbaar resultaat. En gelijk hebt u.

Bij de projecten dat dat nuttig zou blijken, houden we woordenlijsten bij, zodat we over verschillende projecten heen dezelfde terminologie blijven gebruiken. We gebruiken daarvoor vertaalprogramma’s, die niet enkel helpen bij het opbouwen van die woordenschat, maar ook bij het vertalen helpen om sneller de juiste woorden en vertaling te vinden.

U kan voor heel uiteenlopende technische en industriële teksten bij Lexitech terecht:
 • gebruiksaanwijzingen
 • veiligheidsvoorschriften
 • milieueffectenrapporten
 • bouwbestekken
 • handleidingen
 • datasheets
 • veiligheidsinformatie
 • productienormen
 • octrooien
 • claims
 • validatievertalingen
 • testrapporten
 • gereglementeerde informatie
 • productspecificaties

Uiteraard mag u er gerust op zijn dat wij uw documenten met de nodige discretie behandelen.

Als u graag meteen een offerte op maat wil,

klik dan hier