Een website is dikwijls de eerste stap in de client journey, en veel prospecten komen met uw bedrijf in contact via een search engine.

Het is niet te verwonderen dat SEO (Search Engine Optimisation) de laatste jaren opgang maakt, want het kan behoorlijk druk zijn op de eerste paar pagina’s van een zoekresultaat.

Door interne training en het kiezen van partners in binnen- en buitenland slaagt Lexitech erin een volledig dienstenpakket aan te bieden en voor de meertalige en buitenlandse activiteit van onze cliënten een performante webcontent te creëren.

Gedegen data-analyse in de betrokken markten is het beginpunt. Daarnaast kiezen we voor vertalers die een SEO opleiding genoten hebben en met de specifieke eisen kunnen omgaan.

SEO is een belangrijk deel van de webdesign geworden: de tekst, de keywords, de metadescriptie, de URL… allemaal moeten ze tegen het licht gehouden worden.

Het optimiseren van een website is een taak op zich die overigens regelmatige update vereist. In onze eigen markt is dit allemaal te behappen maar eens we naar vreemde talen en vreemde markten overgaan, wordt het ingewikkelder.

Klassieke vertalingen en localisatie zijn onvoldoende om op de buitenlandse markt te scoren.